Kommunicerande regulator för värme och ventilation – Synco 700

RMU.. – universella regulatorer

RMU – universell regulator

Dessa regulatorer används från grundläggande till komplexa ventilations-, luftkonditionerings- och kylvattenanläggningar. De kan hantera olika variabler som temperatur, relativ/absolut fuktighet, (differens)tryck, luftkvalitet i luftflöde inomhus samt entalpi.

Länk till mer information:


RMH .. – modulära värmeregulatorer

RMH – modulär värmeregulator

Värmeregulatorn RMH .. kan användas som värmekretsregulator och/eller förregulator, pannregulator eller varmvattenregulator. Den är modulär för användning i medelstora eller stora fastigheter med egen värmekälla eller fjärrvärmeanslutning.

Länk till mer information:


RMB .. – centrala styrenheter

RMB – central styrenhet

Den centrala styrenheten RMB795 ger central drift av rumsgrupper försedda med RXB rumsregulatorer med valbara tidstyrprogram, kalender och specialdagprogram, förvalda börvärden, trendfunktioner samt övervakning av högsta/lägsta temperatur och enheter. Den vidarebefordrar också signaler om begäran till primärsidan. Menystyrd betjäning av RMB795 är möjlig med en insticksmonterad eller splitmonterad betjäningsenhet.

Länk till mer information: