Egenskaper och fördelar

Synco 100 – fristående värme- och ventilationsregulator, givare och centralenhet kombinerade i en enhet

Synco 100 ger optimal och prisvärd temperaturreglering för mindre lokaler och anläggningar. Installationen är mycket enkel: Regulatorn med integrerad temperaturgivare är monterad direkt på anläggningen och fungerar som regulator för vatten-, rums- eller ventilationskanaltemperatur. Ingen centralenhet behövs. Enkel idrifttagning och enkelt handhavande: Du ansluter kraft till regulatorn, ansluter ställdonen och anläggningen är klar att använda. Så den insats som krävs i form av installation och material är extremt liten – och det behövs ingen specialutbildning.

Översikt över det viktigaste

 • Prisvärda och pålitliga regulatorer för grundläggande värme- och ventilationstillämpningar

 • Kompakta och utrymmesbesparande

 • Enkel och tidsbesparande installation

 • Minimal ledningsdragning

 • Ingen specialutbildning krävs

 • Ingen centralenhet krävs


Synco 200 – fristående värme- och ventilationsregulatorer

Synco 200 reglerar temperatur, fuktighet, tryck och andra värme- och ventilationsspecifika mätvariabler. De huvudsakliga användningsområdena är grundläggande ventilations-, luftkonditionerings- och kylvattenanläggningar. Du kan utnyttja mer än 130 beprövade, förprogrammerade och fullständigt dokumenterade standardapplikationer. Alla väljs lokalt med hjälp av ett nummer på regulatorns display och aktiveras därefter. Regulatorns kompakta utförande och anslutningar av senaste snitt gör att enheterna kan monteras kostnadseffektivt i centralenheter och där det är begränsat med utrymme. Detta gör installationen extremt effektiv och prisvärd.

Översikt

 • Prisvärda och pålitliga regulatorer för grundläggande värme- och ventilationstillämpningar

 • Kostnadsbesparande installationsteknik

 • Mer än 130 förprogrammerade och dokumenterade applikationer


Synco 700 – mångsidigt sortiment av modulära, kommunicerande värme- och ventilationsregulatorer

Synco 700 är hjärtat i systemet och hanterar den primära energianläggningen, reglerar och övervakar värme- och ventilationsanläggningen samt kommunicerar via KNX. Installation och idrifttagning kan utföras snabbt och effektivt: Utbyggnadsmodulerna snäpps bara på regulatorerna. Tack vare beprövade standardapplikationer, integrerade i regulatorerna, behövs ingen programmering. Dokumentationen ger dig en överblick över alla integrerade applikationer. Det enda du behöver göra är att välja respektive applikationsnummer på betjäningsenheten. Dessutom kan skräddarsydda konfigurationer göras mycket enkelt. Tack vare det kompakta DIN-utförandet och anslutningar av senaste snitt spar Synco 700-regulatorerna utrymme och kostnader när de monteras i apparatskåp.

Översikt

 • Mångsidigt sortiment av modulära värme- och ventilationsregulatorer

 • Förbättrad komfort tack vare individuellt rumsklimat

 • Behagligare bostadsutrymmen

 • Effektiv anläggningsdrift tack vare fjärrstyrning från vilken plats som helst

 • Stödfunktioner för snabb idrifttagning

 • Enkelt koncept för att starta kommunikation

 • Öppet datautbyte oberoende av leverantör tack vare KNX