Autonoma regulatorer för värme- och ventilationsreglering

RLA.. – Rumstemperaturregulator

RLA – Rumstemperaturregulator

Rumstemperaturregulator för vanliga ventilations- och värmeanläggningar. Kompakt design med 2 analoga reglerutgångar DC 0–10 V för uppvärmning och/eller kylning.

Länk till mer information:


RLM.. – Kanaltemperaturregulator

RLM – Kanaltemperaturregulator

Kanaltemperaturregulator för temperaturreglering av till- och frånluft i vanliga ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar. Kompakt design med 2 analoga reglerutgångar DC 0–10 V för uppvärmning och/eller kylning.

Länk till mer information:


RLE.. – Temperaturregulator

RLE – Temperaturregulator

Kompakt elektronisk regulator med givare av dyktemperaturtyp och inställningsenhet som är kombinerade i en enda enhet. Den är konstruerad för att installeras direkt i anläggningen. Endast kablarna för nätanslutning och regulatorutgång behöver dras. Levereras med dykrör för indirekt temperaturavkänning. Det krävs ytterligare en temperaturgivare (LG-Ni 1000), för vissa applikationer.

Länk till mer information:


RLU.. – Universalregulatorer

RLU – Universalregulatorer

Universalregulatorn RLU kan användas för allt från vanliga till komplexa ventilations- och kylvattenanläggningar. De är konstruerade för att hantera olika variabler som temperatur, relativ/absolut fuktighet, (differential)tryck, luftflöde, luftkvalitet inomhus samt entalpi.

Länk till mer information: