Solenergi

Solenergi är ett av de snabbast växande energisystemen i världen. I Europa och USA ökar produktionskapaciteten för solenergi hela tiden. Genom att täcka behovet av tappvarmvatten och uppvärmning med hjälp av solenergi kan man bidra till att minska användningen av fossil energi och elkraft och därmed minska koldioxidutsläppen och skydda miljön.

Siemens erbjuder solenergilösningar i liten och stor skala för industri-, affärs- och bostadskunder. Ett brett utbud av applikationer har specialutvecklats och optimerats för användning av solenergi för värme- och tappvarmvattensystem.

Klicka på bilden för att starta Flash-animeringen av ett energieffektivt bostadshus.

Fördelar med solenergi:

  • Solenergi är ren, förnybar och hållbar och därmed miljövänlig

  • Den produceras där den behövs

  • Efter att man täckt de initiala investeringskostnaderna är energin från solen praktiskt taget gratis

  • Återbetalningsperioden för investeringen är relativt kort, beroende på hur stor mängd energi som används

  • Besparingarna är omedelbara och varar under många år

  • Solenergisystem är nästan underhållsfria och håller i många årtionden

  • och dessutom minskar solenergi beroendet av andra energikällor