Luftkvalitetsgivare

Unikt produktsortiment med säker mätmetod

Luftkvalitetsgivare visuell

Symaro™ luftkvalitetsgivare uppfyller alla krav och passar alla fastighetstyper. Högprecisionsmultigivarna (CO2/VOC, CO2/T och CO2/T/r.h.) finns för rums- och kanaltillämpningar samt även med en bra display.

Översikt

 • Brett urval av multigivare för rums- och kanaltillämpningar

 • Kostnadseffektivitet med garanterad mätnoggrannhet och långsiktig stabilitet – med exakt infraröd mätning och självkalibrering

 • Hög tillämpnings- och installationskomfort – med patenterad teknologi

 • Energibesparingar och maximal rumskomfort – tack vare behovsstyrd ventilation


QPA20.. – luftkvalitetsgivare

Luftkvalitetsgivare

Dessa givare används i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar för att öka rumskomforten och optimera energianvändningen med behovsstyrd ventilation. QPA20.. kan användas som sändare för fastighetsautomationssystem och/eller displayenheter.

Användningsområde:

 • Versioner: VOC; CO2; CO2/VOC; CO2/T; CO2/T/r.h.

 • CO2: 0–2000 ppm

 • Temperatur: -35 till 50 ℃

 • Fuktighet: 0…95%

 • Matning: AC 24 V/DC 13,5–35 V

 • Utsignal: DC 0–5 V/DC 0–10 V

 • Skyddsklass: IP30

Länk till mer information


QPA84 – luftkvalitetsgivare

Luftkvalitetsgivare

QPA84 används i ventilationsanläggningar för att optimera luftkvaliteten och energianvändningen med behovsstyrd ventilation, främst i rum innehållande mycket varierande mängd människor och/eller lukter.

Användningsområde:

 • Versioner: VOC

 • Matning: AC 230 V

 • Utgång: Relä

 • Skyddsklass: IP30

Länk till mer information


QPM21.. – kanalgivare

Kanalgivare

Dessa enheter används i luftkanaler i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar för att öka rumskomforten och optimera energianvändningen med behovsstyrd ventilation. QPM21.. kan användas som sändare för fastighetsautomationssystem och/eller displayenheter. Givarna är inte avsedda att användas som säkerhetsutrustning, som gas- eller rökdetektorer!

Användningsområde:

 • Versioner: VOC; CO2; CO2/VOC; CO2/T; CO2/T/r.h.

 • CO2: 0–2000 ppm

 • Temperatur: -35 till 50 ℃

 • Fuktighet: 0…95%

 • Matning: AC 24 V/DC 13,5–35 V

 • Utgång: DC 0–5 V/DC 0–10 V

 • Skyddsklass: IP54

Länk till mer information