Exempel på användningsområden: värmeanläggningar

Sortimentet av Symaro™-givare är utformat för att uppfylla kraven på mätningar och tillämpningar i ventilations-, värme- och kylsystem. Tillämpningsexemplen nedan visar var mätningen kan göras och var givare kan installeras.

Värmeanläggningar infografik

Länk till "HIT – dimensionering och urval" (eng)