Exempel på applikationer: ventilation

Utbudet av Symaro™-givare är avsett att uppfylla mät- och applikationskraven för ventilations-, värme- och luftkonditionerings-/kylsystem. Applikationsexemplen nedan visar var mätningen kan göras och var givare kan installeras.

Ventilation (infografik)Ventilation (infografik)

Länkar till "HIT – dimensionering och urval" (eng):