Fuktgivare

Robusta givare för energieffektivitet och lång livslängd

Fuktgivare bild

För energioptimerad reglering garanterar Symaro fuktgivare felfri drift i många år, även i kritiska tillämpningar.

Tack vare det kapacitiva mätelementet har de utmärkt stabilitet över lång tid med hög noggrannhet, är underhållsfria och har hög precision. Mikroprocessorteknik och en avancerad algoritm för temperaturkompensering garanterar mycket hög noggrannhet, inte bara i komfortintervallet utan över hela mätområdet. Dessutom är givarna ogenomträngliga för damm och de flesta kemikalier.

Översikt

 • Energieffektivitet med lång livslängd – tack vare enastående stabilitet över lång tid med hög noggrannhet, underhållsfrihet och precision

 • Tillförlitlig funktion även i kritiska tillämpningar

 • Hög tillförlitlighet – tack vare innovativa, FDA- och GMP-certifierade mätgivare med hög precision

 • Bästa kvalitet, noggrannhet och reproducerbarhet tack vare laboratorium för högprecisionskalibrering


QFA20.. – standardrumsgivare

Standardrumsgivare

Dessa givare används i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar för att läsa av ett rums relativa fuktighet och temperatur. QFA20.. används som regler- och mätgivare för fastighetsautomationssystem eller indikeringsenheter.

Användningsområde:

 • Version: rh, rh / T

 • Fuktighet: 0 till 95 % 

 • Temperatur: –15 till 50 °C 

 • Matning: AC 24 V/DC 13,5–35 V

 • Utsignal: DC 0–10 V/DC 4–20 mA 

 • Skyddsklass: IP30 

Länk till mer information:


QFA31.. – rumsgivare med hög kvalitet

Rumsgivare med hög kvalitet

QFA31.. används i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar där det krävs hög noggrannhet och korta svarstider vid mätning av relativ fuktighet. Mätområdet för fuktighet omfattar allt från 0 till 100 %. Givarna finns också med LCD-display.

Användningsområde:

 • Version: rh; rh / T

 • Fuktighet: 0 till 100 %

 • Temperatur: –40 till 70 °C

 • Matning: AC 24 V/DC 13,5–35 V

 • Utsignal: DC 0–10 V/DC 4–20 mA

 • Skyddsklass: IP65

Länk till mer information:


QFA41.. – certifierad rumsgivare

Certifierad rumsgivare

Givarna QFA41.. används i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar som kräver mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet för mätning av relativ fuktighet och temperatur där kalibreringscertifikat behövs.

Användningsområde:

 • Version: rh, rh / T 

 • Fuktighet: 0 till 100 %

 • Temperatur: –40 till 70 °C

 • Matning: AC 24 V/DC 13,5–35 V

 • Utsignal: DC 0–10 V/DC 4–20 mA

 • Skyddsklass: IP65
   

Länk till mer information:


QFM21.. – standardkanalgivare

Standardkanalgivare

Kanalgivarna QFM21.. är avsedda att användas i luftkanaler för ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar för att läsa av relativ fuktighet och temperatur. Givarna används som reglergivare i till- eller frånluften; som referensgivare, t.ex. för att flytta daggpunkten; som gränsgivare, t.ex. i samband med ångfuktare eller för mätvärdesindikering.

Användningsområde:

 • Version: rh, rh / T

 • Fuktighet: 0 till 95 %

 • Temperatur: –15 till 50 °C

 • Matning: AC 24 V/DC 13,5–35 V

 • Utsignal: DC 0–10 V/DC 4–20 mA

 • Skyddsklass: IP54

Länk till mer information:


QFM31.. - kanalgivare med hög kvalitet

Kanalgivare med hög kvalitet

QFM31.. används i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar där det krävs hög noggrannhet och korta svarstider vid mätning av relativ fuktighet. QFM31.. används som reglergivare i till- eller frånluft, som gräns- eller mätgivare.

Användningsområde:

 • Version: rh; rh / T

 • Fuktighet: 0 till 100 %

 • Temperatur: –40 till 70 °C

 • Matning: AC 24 V/DC 13,5–35 V

 • Utsignal: DC 0–10 V/DC 4–20 mA

 • Skyddsklass: IP65

Länk till mer information:


QFM41.. – certifierad kanalgivare

Certifierad kanalgivare

Givarna QFM41.. används i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar som kräver mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet för mätning av relativ fuktighet och temperatur där kalibreringscertifikat behövs.

Användningsområde:

 • Version: rh; rh / T

 • Fuktighet: 0 till 100 %

 • Temperatur: –40 till 70 °C

 • Matning: AC 24 V/DC 13,5–35 V

 • Utsignal: DC 0–10 V/DC 4–20 mA 

 • Skyddsklass: IP65
   

Länk till mer information:


QFA10.. – rumshygrostater

Rumshygrostater

Rumshygrostaterna med extra börvärdesomställare används för reglering och övervakning av relativ fuktighet i ventilations- eller luftkonditioneringsanläggningar.

Användningsområde:

 • Version: rh 

 • Fuktighet: 30 till 95 % 

 • Utsignal: relä

 • Skyddsklass: IP20

Länk till mer information:


QFM81.. – kanalhygrostater

Kanalhygrostater

Kanalhygrostater är avsedda för reglering och övervakning av relativ fuktighet i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar. I luftkonditioneringsanläggningar med befuktning kan kanalhygrostaten också användas som maxbegränsare i tilluftskanalen.

Användningsområde:

 • Version: rh

 • Fuktighet: 15 till 95 %

 • Utsignal: relä

 • Skyddsklass: IP30/55

Länk till mer information:


AQF31.. – utomhusgivare

Utomhusgivare

QFA31.. används i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar där det krävs hög noggrannhet och korta svarstider vid mätning av relativ fuktighet. Mätområdet för fuktighet omfattar allt från 0 till 100 %. Med tillbehöret AQF3100 kan QFA31.. användas utomhus.

Användningsområde:

 • Version: rh; rh / T

 • Fuktighet: 0 till 100 %

 • Temperatur: –40 till 70 °C

 • Matning: AC 24 V/DC 13,5–35 V

 • Utsignal: DC 0–10 V/DC 4–20 mA

 • Skyddsklass: IP65

Länk till mer information:


QXA20.. - daggpunktsgivare

Daggpunktsgivare

Givarna används vid övervakning av kondens i byggnader med kyltak eller i ventilations-, luftkonditionerings- eller värmeanläggningar. Kondensvakten används för att förhindra kondens på kyltak eller kritiska punkter i värme- och ventilationsanläggningar eller fastigheter (i luftkanaler, i närheten av fläktar etc.).

Användningsområde:

 • Fuktighet: 5 till 95 %

 • Matning: AC 24 V

 • Utsignal: relä

 • Skyddsklass: IP40
   

Länk till mer information: