Tryckgivare

Exakta tryckgivare för alla behov

Tryckgivare (bild)

Symaro täcker alla behov när det gäller tryckmätning. Det omfattar givare för mätning av mycket lågt till högt tryck i alla typer av medier, t.ex. vätskor, gaser, vatten, köldmedier och luft.

Mätceller som är exakt matchade för tryckintervallet ökar mätnoggrannheten. Detta eliminerar behovet av temperatur- eller tryckkalibrering.

Översikt

 • Optimal tryckgivare för alla mät- och applikationsområden

 • Hög mätexakthet och bästa kvalitet – tack vare optimerade mätceller över hela mätintervallet

 • Mycket god långsiktig stabilitet – tack vare innovativa och patenterade mätelement


QBM81.. – tryckdifferensgivare

Tryckdifferensgivare

QBM81.. tryckdifferensgivare används för att övervaka under- och övertryck i ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar.

Användningsområde

 • Tryck: 20…5000 Pa

 • Temperatur: 0…70 °C

 • Utgång: Enpolig omkoppling

 • Skyddsklass: IP54

Länk till mer information:


QBM65../65.1../65.2.. – differenstryckgivare

Differenstryckgivare

De här givarna används för att mäta tryckdifferensen hos luft eller icke-aggressiva gaser i ventilations-, luftkonditionerings- och värmeanläggningar. Differenstryckgivarna används för att mäta över- eller undertryck i ventilationskanaler vad gäller omgivningstryck och för att övervaka filter och reglera fläktar samt mäta tryckdifferenser mellan olika rum.

Användningsområde

 • Tryck: -50…2500 Pa

 • Temperatur: 0…70 °C

 • Försörjning: AC 24 V / DC 13,5…33 V

 • Utgång: DC 0 ...10 V

 • Skyddsklass: IP54

Länk till mer information:


QBM66.. – differenstryckgivare

Differenstryckgivare

QBM66.. används för att mäta tryckdifferensen hos luft eller icke-aggressiva gaser i ventilations-, luftkonditionerings- och värmeanläggningar. Differenstryckgivarna används för att mäta över- eller undertryck i ventilationskanaler vad gäller omgivningstryck och för att övervaka filter och reglera fläktar samt mäta tryckdifferenser mellan olika rum.

Användningsområde

 • Tryck: 0…3000 Pa

 • Temperatur: 0…70 °C

 • Försörjning: AC 24 V / DC 13,5…33 V

 • Utgång: DC 0 ...10 V

 • Skyddsklass: IP54

Länk till mer information:


QBM65../C / QBM75../C – certifierade differenstryckgivare

Certifierade differenstryckgivare

De kalibrerade differenstryckgivarna används under förhållanden där det krävs mycket exakta mätningar eller där det finns ett (lag-)krav på regelbunden kalibrering.

Användningsområde

 • Tryck: -50…2500 Pa

 • Temperatur: 0...70 °C

 • Försörjning: AC 24 V / DC 13,5…33 V

 • Utgång: DC 0...10 V / DC 4...20 mA

 • Skyddsklass: IP54

Länk till mer information:


QBE2002-P.. – relativtryckgivare för vätskor och gaser

Tryckgivare för mätning av relativt tryck vätskor och gaser

QBE2002.. tryckgivare är lämpliga för mätning av statiskt och dynamiskt positivt tryck i värme- och ventilationsanläggningar, framför allt i hydrauliska och pneumatiska system som använder vätske- eller gasformade medier (ångapplikationer).

Användningsområde

 • Tryck: 0–40 bar

 • Temperatur: -40…80 °C

 • Försörjning: AC 24 V / DC 18…33 V

 • Utgång: DC 0 ...10 V

 • Skyddsklass: IP65
   

Länk till mer information:


QBE61.3-DP.. – differenstryckgivare för vätskor och gaser

Differenstryckgivare för vätskor och gaser

Dessa differenstryckgivare är särskilt lämpliga för användning i värme- och ventilationssystem för kontinuerlig övervakning av nivån eller flödet av neutrala eller måttligt frätande gaser eller vätskor. Mycket resistent mot positivt systemtryck.

Användningsområde

 • Tryck: 0…10 bar

 • Temperatur: 15…80 °C

 • Försörjning: AC 24 V / DC 18…33 V

 • Utgång: DC 0 ...10 V

 • Skyddsklass: IP54 / 65
   

Länk till mer information:


QBE63-DP.. – givare för vätskor och gaser

Givare för vätskor och gaser

Dessa differenstryckgivare är särskilt lämpliga för användning i värme- och ventilationssystem för kontinuerlig övervakning av nivån eller flödet av neutrala eller måttligt frätande gaser eller vätskor. Mycket resistent mot positivt systemtryck.

Användningsområde

 • Tryck: 0…1 bar

 • Temperatur: -10…80 °C

 • Försörjning: AC 24 V / DC 20...30 V

 • Utgång: DC 0 ...10 V

 • Skyddsklass: IP65
   

Länk till mer information:


QBE2001../2101 – givare för köldmedier

Givare för köldmedier

Dessa tryckgivare är lämpliga för mätning av statiskt och dynamiskt positivt tryck i värme- och ventilationsanläggningar, framför allt i hydrauliska system och kylsystem som använder vätske- eller gasformade medier, inklusive ammoniak.

Användningsområde

 • Tryck: -1…29 bar

 • Temperatur: -40…150 °C

 • Försörjning: AC 24 V / DC 16 (8) …33 V

 • Utgång: DC 0...10 V / DC 4...20 mA

 • Skyddsklass: IP67
   

Länk till mer information: