Xtra-givare

Specialgivare som kompletterar utbudet

Xtra-givare (bild)

Det omfattande Symaro™-sortimentet kompletteras med ett urval av olika mätparametrar, från solgivare till lufthastighetsgivare och flödesvakter. Användarna kan därför välja exakt de produkter de behöver från ett mycket omfattande, överskådligt och modulärt utbud av givare för alla applikationer.

Översikt

 • Stöder energieffektiv reglering – genom att mäta solens strålning

 • Punktmätning av lufthastigheten eller volymflödet i ventilationskanaler

 • Ökad säkerhet – tack vare flödesmätning i värme- och ventilationsanläggningar och hydrauliska system


QLS60 – solgivare

Solgivare

Solgivaren används som en referensgivare vid uppvärmning, ventilation och luftkonditionering av anläggningar där man måste kompensera för solstrålningen. Kompensation för solstrålning är nödvändig där byggnader eller delar av byggnader med stora fönsterytor är utsatta för stark solstrålning, framför allt i anläggningar där termostatventiler inte kan användas.

Användningsområde:

 • Område: 0...1000 W/m2

 • Matning: AC 24 V / DC 18…30 V

 • Utsignal: DC 0…10 V / 4…20 mA

 • Skyddsklass: IP65

Länk till mer information:


QVM62.1 – lufthastighetsgivare

Lufthastighetsgivare

Den här givaren används för att reglera lufthastigheten till ett konstant värde, för att kompensera för tryckvariationer (till- eller frånluftsreglering) eller för att övervaka flödet i ventilationskanaler. Den används främst för att modulera fläktreglering i primäranläggningar i syfte att ställa in basvolymflödet.

Användningsområde:

 • Område: 0...15 m/s

 • Matning: AC 24 V

 • Utsignal: DC 0…10 V

 • Skyddsklass: IP42

Länk till mer information:


QVE1901 – flödesvakt

Flödesvakt

QVE1901-givaren används för att övervaka vätskeflödet i värme- och ventilationsanläggningar i hydrauliska system, framför allt inom kylning, värmepumpar och värmeanläggningar, t.ex. för användning med förångare, värmepannor, värmeväxlare, etc.

Användningsområde:

 • Rör: DN 0,75…8“

 • Kontaktbelastning: 1 A / AC 230 V / 26 VA 1 A / DC 48 V / 20 W

 • Utsignal: Relä

 • Skyddsklass: IP65

Länk till mer information: