Regulatorer för värme- och kyltillämpningar

Våra rumsregulatorer kan användas i många olika tillämpningar och konfigurationer av individuell rumsreglering för ökad energieffektivitet. Nedan kan du se ett litet urval av typiska tillämpningar för uppvärmning och kylning.

Rumsregulator med direktreglering av en värmekretspump (förreglering med manuell blandningsventil)

M1...cirkulationspump

N1...rumsregulator

Y1...3-vägsventil med manuell inställning

Länk till produkturvalsverktyg:


Rumsregulator med direktreglering av kylutrustning

N1...rumsregulator

E1...kylutrustning

Länk till produkturvalsverktyg:


Rumsregulator med direktreglering av zonventiler

N1...rumsregulator

Y3...3-vägsventil med ställdon

Y4...2-vägsventil med ställdon

Länk till produkturvalsverktyg: