System för hemautomation Synco living

Siemens hemautomations- och reglersystem Synco living hanterar många uppgifter i hemmet (värme, ventilation, belysning och solskydd) som minskar energianvändningen och förbättrar komforten. För dig kan detta innebära upp till 30 % mindre energibehov för uppvärmning – och lägrekoldioxidutsläpp för bostaden.