Rumsregulatorer

RX-regulatorer – för rumsflexibilitet

RX-regulatorer erbjuder fullständig flexibilitet och öppenhet för att kunna uppfylla de olika kraven vad gäller användning av utrymmen och ombyggnad. De optimerade reglerstrategierna hos RX-regulatorn ökar energieffektiviteten med maximal komfort och minimala energikostnader.

I sortimentet ingår eu.bac-certifierade rumsregulatorer, som står för testad kvalitet, hög reglernoggrannhet och energieffektivitet. RX kan snabbt och billigt anpassas till nya behov när det behövs.

RX-regulatorer

RXC-regulatorer – det integrerade och öppna, kompletta regulatorsortimentet för individuella rum

RXC-regulator

Sortimentet av RXC-regulatorer består av individuella rumsregulatorer för värme- och ventilationssystem och inkluderar integrerade regulatorer för belysning och solskydd. RXC-regulatorerna kommunicerar via ett standardbussystem (LonWorks®-teknik). Rumsregulatorerna och rumsenheterna i RXC-regulatorsortimentet styr och övervakar komfortförhållandena i rum och inneslutna zoner. Dessa funktioner är finjusterade utifrån de specifika kraven för det aktuella området (rum eller zon).

Huvudfunktioner

 • Energibesparingar på upp till 14 % säkerställs av eu.bac-certifierade produkter med hög reglernoggrannhet

 • Applikationer för uppvärmning, kylning, ventilation, luftkonditionering, belysning och solskydd

 • Öppen kommunikation baserad på LonWorks-teknik

 • Passar att användas i kombination med tredjepartsprodukter

 • Applikationerna kan laddas ned

 • Enkel konfigurering med programvaruverktyg, t.ex. RXT10 eller standard-LNS-verktyg


Länk till mer information


RXB-regulatorer – det öppna HVAC-regulatorsortimentet för individuella rum baserat på KNX

RXB-regulator

Sortimentet av RXB-regulatorer utför alla värme- och ventilationsfunktioner, medan utrustning är tillgänglig från olika tillverkare när det gäller regleringen av belysning och solskydd. Denna utrustning från tredje part kan enkelt kombineras med RXB-regulatorn tack vare KNX-specifikationens tydlighet, certifieringsproceduren och användningen av ETS-verktygsprogramvara.

Huvudfunktioner

 • Energibesparingar på upp till 14 % säkerställs av eu.bac-certifierade produkter med hög reglernoggrannhet

 • Ekonomisk kommunikationslösning

 • Applikationer för uppvärmning, kylning, ventilation och luftkonditionering

 • Effektiv integration i Synco™ och DESIGO

 • Öppen kommunikation baserat på KNX® och applikationer certifierade av Konnex Association

 • Passar att användas i kombination med tredjepartsprodukter

 • Minskat utbildningsbehov tack vare förinställd applikationsuppsättning

 • Enkel projektering med verktyget ACS för idrifttagning eller ETS3 Professional och HandyTool


Länk till mer information


RXL-regulatorer – det prisvärda regulatorsortimentet inom värme och ventilation för individuella rum

RXL-regulator

RXL-regulatorsortimentet omfattar innovativa rumsregulatorer och rumsenheter för kostnadseffektiv rumsreglering. Datakommunikationen är baserad på en egen DESIGO-buss, som hanterar övergången till BACnet®. RXL-regulatorer passar därför in i det övergripande utbyggbara modulsystemet och garanterar en långsiktig kostnadseffektivitet. Idrifttagningen och inställningen av RXL-regulatorernas parametrar utförs med hjälp av programvaruverktyget eller direkt på regulatorn via rumsenheten QAX34.2 som används som HandyTool. Parametrarna kan ställas in med rumsenheten utan att någon nätverksanslutning behövs. Dessa regulatorer kommunicerar även med Synco 700-regulatorerna.

Huvudfunktioner

 • Energibesparingar på upp till 14 % tack vare eu.bac-certifierade regulatorer

 • Egen kommunikation

 • Applikationer för uppvärmning, kylning, ventilation och luftkonditionering

 • Ekonomisk integration i Synco och DESIGO

 • Minskat utbildningsbehov tack vare förinställd applikationssats

 • Enkel projektering med ACS-idrifttagningsverktyget och HandyTool


Länk till mer information