Rumsregulatorer för fan coil-enheter

RDG.. – rumstermostater

Rumstermostat

Rumstermostaterna RDG.. är mycket mångsidiga. Tack vare stor display och intuitivt handhavande med inställningsratt och stora tangenter, är enheterna extremt användarvänliga och den bakgrundsbelysta displayen gör att de även kan användas i mörker. Applikationen som krävs kan enkelt väljas via DIP-omkopplare innan enheten monteras. RDG .. använder antingen en 2-läges-, P- eller PI-algoritm för reglering av rumstemperatur.

Typisk användning

  • Reglering av kyl- eller värmetak med elvärmeaggregat, radiator eller golvvärme

  • 2-stegs värme- eller kylapplikationer

  • Extra funktion som fjärrtemperaturavkänning för returluftreglering, driftlägesomkoppling för att aktivera energibesparingsläge, golvtemperaturbegränsning, daggpunktsövervakning etc.


Länk till mer information