Rumsregulatorer för värme och kylning

RAA.. – analog rumsregulator

Analog rumsregulator

RAA.. rumsregulatorerna är skräddarsydda för att upprätthålla den önskade rumstemperaturen för både värme- och kylningssystem. De erbjuder 2-lägesreglering med en 2-ledarsanslutning och mäter rumstemperaturen med hjälp av ett gasexpansionsmembran.

Typisk användning

 • Offentliga byggnader, skolor

 • Bostadsbyggnader

 • Lätta industribyggnader


Länk till mer information


RCU.. – digital rumsregulator utan display

Digital rumsregulator utan display

Rumsregulatorerna är skräddarsydda för att reglera rumstemperaturen i individuella rum där det finns ventilations- eller luftkonditioneringsanläggningar och rummen värms upp eller kyls med radiatorer, kyltak, etc.

Typisk användning

 • Elektriska värmare

 • Termiska eller elektriska ventilställdon

 • Spjällställdon


Länk till mer information


REV.. – rumsregulator med stor LCD

Rumsregulator

REV..används för att reglera rumstemperaturen och fungerar fristående från elnätet. Den patenterade självadaptiva tvålägesalgoritmen som ger PID-reglering har flexibiliteten för att kunna användas i de mest krävande temperaturregleringsapplikationer.

Typisk användning

 • Reglering av magnetventiler till genomströmningsberedare

 • magnetventiler till atmosfärisk gasbrännare

 • Värmecirkulationspumpar, zonventiler (normalt stängda)

 • Direktverkande elradiatorer eller fläktar vid värmeackumulator


Länk till mer information


RDG.. – rumsregulator med stor LCD

Rumsregulator

RDG..-rumsregulatorerna är mycket mångsidiga. Tack vare sin stora display och intuitiva användning med inställningsknapp och stora tangenter är enheterna extremt användarvänliga och displayen har bakgrundsbelysning så den även kan användas i mörker. Applikationen som krävs kan enkelt väljas via DIP-omkopplare innan enheten monteras. RDG.. använder vid rumstemperaturreglering antingen en 2-läges-, P- eller PI-algoritm. 

Typisk användning

 • Reglering av kylt eller uppvärmt tak med elvärmeaggregat, radiator eller golvvärme

 • 2-stegs värme- eller kylapplikationer

 • Extra funktion som fjärrtemperaturavkänning för returluftregulator, driftlägesomkoppling för att aktivera energibesparingsläge, golvtemperaturbegränsning, daggpunktsövervakning etc.


Länk till mer information