Rumsregulatorer för variabla luftvolymer (VAV)

RCU.. – rumsregulatorer

Rumsregulator

Rumsregulatorerna är skräddarsydda för att reglera rumstemperaturen i enskilda rum där det finns ventilation och rummen värms upp eller kyls med radiatorer, kyltak, etc.

Typisk användning

  • Elektriska värmare

  • Termiska eller elektriska ventilställdon

  • Spjällställdon


Länk för mer information


RDG4.. – rumstermostater

Rumstermostat

RDG..-rumstermostaterna är mycket mångsidiga. Tack vare sin stora display och intuitiva användning och stora knappar är enheterna mycket användarvänliga. Displayen har dessutom bakgrundsbelysning så att den även kan användas i mörker. Önskad applikation kan enkelt väljas via DIP-omkopplare innan enheten monteras. RDG.. använder antingen en 2-läges-, P- eller PI-algoritm. 

Typisk användning

  • Reglering av kyl-/värmetak med elvärme, radiator eller golvvärme

  • 2-stegs värme- eller kylapplikationer

  • Extra funktion som t.ex. fjärrtemperaturavkänning för returluften, driftlägesomkoppling för att aktivera energisparläge, golvtemperaturbegränsning, daggpunktsövervakning etc.


Länk för mer information