Luftbehandlingsenhet – luftkylare

Inledning

Luftkylare grafik

Typiskt för tillämpningarna är: ansenlig drifttid vid förhållanden med dellast; snabb reglering är mycket viktigt (kort inställningstid); 0–10 V styrsignal; felsäker funktion; 2-vägs- eller 3-vägsventiler; flänsade eller gängade ventiler; tryckklass PN 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglernoggrannhet (ventilkarakteristik, inställningstid), flödesvolym, robusthet.

Snabb och exakt flödesregleringskombination

Snabb och exakt flödesregleringskombination

Elektromagnetiska 2-vägs/3-vägsventiler: Gängade eller flänsade med integrerat ställdon och valbar flödeskarakteristik; snabb och precis flödesreglering i kretsar med medelhöga flöden; öppning utan inloppshopp; perfekta för minimal reglerbar last; felsäker funktion; ingångssignal för frysskydd; lång livslängd tack vare få rörliga delar.

Länkar till mer information:

- Visad kombination gängad: MXG461
- Visad kombination flänsad: MXF461
- Kombination med ventil och ställdon för höga flöden använd M3P

Kombination med hög reglerkvalitet

Kombination med hög reglerkvalitet

Sätesventiler (20/40 mm slaglängd) med valbar flödeskarakteristik; (även 3-vägsventiler VXG41 och VXF41); fina gradvisa steg i kVS-värden, utmärkt flödesreglering i kretsar med höga flöden; robusta och enkla att underhålla.

Länkar till mer information:

- 3-vägsventiler VXG41 VXF41
- Visad kombination gängad: VVG41 SKD
- Visad kombination flänsad: VVF41  SKC
- Andra lämpliga ställdon: SAX  SKB

Standardkombination

Standardkombination

Gängade sätesventiler VVG44 (5,5 mm slaglängd) med linjär reglerkarakteristik; (även 3-vägsventiler VXG44) bra flödesreglering i kretsar med låga till medelhöga flöden; kompakt utförande.

Länkar till mer information:

- 3-vägsventil VXG44
- Visad kombination: VVG44  SQS