Luftbehandlingsenhet – energiåtervinning

Inledning

Energiåtervinning grafik

Typiskt för tillämpningarna är: 0–10 V styrsignal; 3-vägs flänsade eller gängade ventiler; tryckklass PN 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglernoggrannhet; flödesvolym.

Kombination med hög reglerkvalitet

Kombination med hög reglerkvalitet

Sätesventiler (20/40 mm slaglängd) med valbar flödeskarakteristik; utmärkt flödesreglering i kretsar med stora flöden; robusta och enkla att underhålla; utökad ställdonsfunktion med tillbehör.

Länkar till mer information:

- Visad kombination gängad: VXG41  SAX
- Visad kombination flänsad: VXF40  SAX
- Andra lämpliga ställdon: SKD SKB SKC

Snabb och exakt flödesregleringskombination

Snabb och exakt flödesregleringskombination

Elektromagnetiska 2-vägs/3-vägsventiler: Gängade eller flänsade med integrerat ställdon och valbar flödeskarakteristik; snabb och precis flödesreglering i kretsar med medelhöga flöden; öppning utan inloppshopp; perfekta för minimal reglerbar last; felsäker funktion; ingångssignal för frysskydd; lång livslängd tack vare få rörliga delar.

Länkar till mer information:

- Visad kombination gängad: MXG461
- Visad kombination flänsad: MXF461
- Kombination med ventil och ställdon för höga flöden M3P

Standardkombination

Standardkombination

PN 16 sätesventiler (5,5 mm slaglängd) med linjär ventilkarakteristik; bra flödesreglering i kretsar med små till medelhöga flöden; kompakt utförande.

Länkar till mer information:

- Visad kombination: VXG44  SQS