Luftbehandlingsenhet – luftvärmare

Inledning

Luftvärmare grafik

Typiskt för tillämpningarna är: ansenlig drifttid vid förhållanden med dellast; snabb reglering är mycket viktigt (inställningstid); 0–10 V styrsignal; 2-vägs- eller 3-vägsventiler; flänsade eller gängade ventiler; tryckklass PN 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglernoggrannhet (ventilkarakteristik, inställningstid); tillgång till felsäker funktion; flödesvolym; ingångssignal för frysskydd; robusthet.

Kombination med hög reglerkvalitet

Kombination med hög reglerkvalitet

Sätesventiler (20/40 mm slaglängd) med valbar flödeskarakteristik; (även 2-vägsventiler VVG41 och VVF41/VVF52); fina gradvisa steg i kVS-värden; utmärkt flödesreglering i kretsar med höga flöden; felsäker funktion; ingångssignal för frysskydd; utökad ställdonsfunktion med tillbehör; robusta och enkla att underhålla.

- 2-vägsventiler: VVG41 VVF41 VVF52
- visad kombination gängad: VXG41  SKD
- visad kombination flänsad: VXF41  SKC
- andra lämpliga ställdon: SAX

Snabb och exakt flödesregleringskombination

Snabb och exakt flödesregleringskombination

Elektromagnetiska 2-vägs-/3-vägsventiler: Gängade eller flänsade med integrerat ställdon och valbar flödeskarakteristik; snabb och precis flödesreglering i kretsar med medelhöga flöden; öppning utan inloppshopp; utmärkta för minimal reglerbar last; felsäker funktion; ingångssignal för frysskydd; lång livslängd tack vare få rörliga delar.

Länkar till mer information:

- visad kombination gängad: MXG461
- visad kombination flänsad: MXF461
- kombination med ventil och ställdon för höga flöden M3P

Standardkombination

Standardkombination

PN 16 sätesventiler (5,5 mm slaglängd) med linjär ventilkarakteristik; (även 2-vägsventiler VVG44); bra flödesreglering i kretsar med små till medelhöga flöden; felsäker funktion; ingångssignal för frysskydd; utökad ställdonsfunktion med tillbehör; kompakt utförande.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVG44
- visad kombination: VXG44  SQS
- kombination med ventil och ställdon för låga flöden VXP45  SSC