Luftbehandlingsenhet – befuktning

Inledning

Befuktning grafik

Typiskt för tillämpningarna är: ångbefuktning som föredras idag (upp till 140 °C ånga); felsäker funktion krävs; 0–10 V styrsignal; 2-vägs flänsade eller gängade ventiler; kägla/säte i rostfritt stål; tryckklass PN 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglernoggrannhet; anläggningens driftsförhållanden.

Snabb och exakt kombination av flödesreglering

Snabb och exakt kombination av flödesreglering

PN 16 flänsade magnetventiler med integrerat ställdon och valbar ventilkarakteristik; snabb och mycket precis flödeskontroll för användning upp till 180 °C och ångtryck upp till 9 bar; öppning utan inloppshopp; utmärkta för minimal reglerbar last.

Länk till mer information:

- Visad kombination: MVF461H

Lösning för hög tryckklass PN

Lösning för hög tryckklass PN

PN 25 flänsade sätesventiler (20 mm slaglängd) VVF52_G med valbar flödeskarakteristik; fina gradvisa steg i kVS-värden; utmärkt flödesreglering med hög upplösning för användning upp till 180 °C och ångtryck upp till 6 bar.

Länkar till mer information:

- Visad kombination: VVF52  SKD
- Annat lämpligt ställdon över 150 °C: SKB

Lösning för lågt ångtryck

Lösning för lågt ångtryck

PN 16 sätesventiler (20 mm slaglängd) gängade med valbar flödeskarakteristik; utmärkt flödesreglering med hög upplösning för användning upp till 150 °C och ångtryck upp till 3 bar.

Länkar till mer information:

- Visad kombination: VVG41  SKD
- Annat lämpligt ställdon: SKB