Kyltak

Inledning

Kyltak grafik

Typiskt för tillämpningarna är: lågt temperaturområde och stora volymflöden; krav på enkel installation, stabil reglering, tyst och underhållsfri drift; PN 16 eller PN 10, 2-vägs gängade ventiler; anslutningskablar i olika längd och kvalitet.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglerprestanda, kVS-område, PN-klass, ventilkonstruktion, typ av ställdon samt längd och kvalitet på anslutningskablar.

Standardkombination

Standardkombination

PN16 gängade ventiler med linjär karakteristik och 2,5 mm slaglängd, kVS 0,25 till (2,5) 4 m³/h; 2-vägs VVP47, 3-vägs VXP47 och 3-vägs med bypass VMP47; utvändiga gängor ISO 228-1 (plan yta) eller BS 84 (kompressionskopplingar) bra reglering och högt avstängningstryck.

Länk till mer information:

- 2-vägsventil: VVP47
- 3-vägsventil: VXP47
- 3-vägsventil med bypass: VMP47
- Visad kombination med 2-vägsventil: VVP47  STP
- Andra lämpliga ställdon: SSP  STS

Baskombination

Baskombination

PN10 genomgående ventiler för kVS upp till 2,6 m³/h, integrerad förjustering av kV-värden; inlopp med invändig gänga RP enligt ISO 7-1; utlopp utvändig gänga R enligt ISO 7-1.

Länk till mer information:

- Visad kombination: VD1..CLC  STA
- Andra lämpliga ställdon: SSA  STS

Kombiventil för höga prestanda

Kombiventil för höga prestanda

PN25 kombiventiler, arbetsområde upp till 400 kPa och 5 mm slaglängd; typer med flödesområde (75) 500 till 3 000 l/h; invändigt gängade anslutningar enligt ISO 7-1; precis förjustering och tillval med P/T-pluggar; utmärkta reglerprestanda; högt avstängningstryck. De elmotordrivna premiumställdonen, 3-läges/0–10 V med insticksmonterade anslutningskablar finns i olika längder och även i halogenfria versioner.

Länk till mer information:

- Visad kombination: VPI45 SSD
- För små volymflöden, se också den alternativa VPD kombiventilen