Kylanläggning – reglerventiler

Inledning

Reglerventiler till kylanläggning grafik

Typiskt för tillämpningarna är: stor flödesvolym med små temperaturdifferenser; snabb förändring av kylbehov; reglering; 0–10 V styrsignal; 2-vägs eller 3-vägs flänsade ventiler; tryckklass PN 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglernoggrannhet (ventilkarakteristik, inställningstid); flödesvolym, robusthet.

Snabb och exakt flödesregleringskombination

Snabb och exakt flödesregleringskombination

Elektromagnetiska 2-vägs/3-vägs flänsade ventiler med integrerat ställdon och linjär flödeskarakteristik; snabb och precis flödesreglering i kretsar med medelhöga flöden; öppning utan inloppshopp; utmärkta för minimal reglerbar last; lång livslängd tack vare få rörliga delar.

Länk till mer information:

- Visad kombination: M3P

Kombination med högt flöde och hög reglerkvalitet

Kombination med högt flöde och hög reglerkvalitet

Flänsade sätesventiler (20/40 mm slaglängd) med valbar flödeskarakteristik, (även 2-vägsventiler VVF41); utmärkt flödesreglering i kretsar med stora flöden; robusta och enkla att underhålla.

Länkar till mer information:

- Visad kombination: VVF41  SKC
- Andra lämpliga ställdon: ställdon: SKD SKB SAX