Kylanläggning – isolationsventiler

Inledning

Isolationsventiler till kylanläggning grafik

Typiskt för tillämpningarna är: krav för robusta och tillförlitliga produkter; vridspjällventiler; 3-läges styrsignal; tryckklass PN 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: användningsområden (öppna eller slutna kretsar), flöde; robusthet; grad av tät avstängning.

Högprestandakombination

Högprestandakombination

Vridspjällventiler DN 40…600; lämpliga i öppna och slutna kretsar; förstärkt odelat skaft över DN 350 som variant; tättslutande i enlighet med EN 12266-1, läckageklass A; variabel inställningstid med hjälpmodul SEZ31.1.

Länkar till mer information:

- Visad kombination: VKF46  SQL36
- Annat lämpligt ställdon: SQL35

Standardkombination

Standardkombination

Vridspjällventiler DN 40…200; lämpliga för slutna kretsar; läckage < 0,25 % av kVS-värde.

Länkar till mer information:

- Visad kombination: VKF41  SQL33
- Annat lämpligt ställdon: SQL35