Kyltorn – reglerventiler

Inledning

Reglerventiler till kyltorn grafik

Typiskt för tillämpningarna är: robusthet för lång livslängd i öppna kretsar; 0–10 V styrsignal; 3-vägs flänsade ventiler; tryckklass PN 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglernoggrannhet (ventilkarakteristik, inställningstid), flödesvolym, robusthet.

Kombination med högt flöde och hög reglerkvalitet

Kombination med högt flöde och hög reglerkvalitet

Flänsade sätesventiler (20/40 mm slaglängd) med valbar flödeskarakteristik; utmärkt flödesreglering i kretsar med stora flöden; ventilsäte i rostfritt stål; robusta och enkla att underhålla.

Länk till mer information:

- Visad kombination: VXF SAX
- Andra lämpliga ställdon: SKD SKB SKC