Kyltorn – isolationsventiler

Inledning

Reglerventiler till kyltorn grafik

Typiskt för tillämpningarna är: tät avstängning; krav för robusta och tillförlitliga produkter; vridspjällventiler; 3-läges styrsignal; tryckklass PN 16.

Högprestandakombination

Högprestandakombination

Vridspjällventiler DN 40…600; lämpliga i öppna och slutna kretsar; förstärkt odelat skaft över DN 350 som variant; tättslutande i enlighet med EN 12266-1, läckageklass A; variabel inställningstid med hjälpmodul SEZ31.1.

Länk till mer information:

- Visad kombination: VKF46  SQL36