Fjärrvärme – värmeväxlare för tappvarmvatten

Inledning

Värmeväxlare för tappvarmvatten (grafik)

Typiskt för tillämpningen är: snabba förändringar i uppvärmningsbehov; höga driftstryck och temperaturer; viktigt med säker och tillförlitlig funktion även vid extrema förhållanden; felsäker funktion krävs; 2-vägsventiler; 0–10 V eller 3-läges styrsignal.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglernoggrannhet; anläggningens driftsförhållanden; styrsignaler.

Snabb och exakt flödesregleringskombination

Snabb och exakt flödesregleringskombination

PN 16 flänsade elektromagnetiska ventiler med integrerat ställdon och valbar ventilkarakteristik; snabb och mycket precis flödeskontroll för drift upp till 180 °C och ångtryck upp till 9 bar; öppning utan inloppshopp; utmärkta för minimal reglerbar last; speciellt utformade för fjärrvärmetillämpningar; utmärkta prestanda med kompakta värmeväxlare, där värmeledningen är betydligt snabbare.

Länk till mer information:

Visad kombination: MVF461H

Lösning med höga prestanda och hög reglerkvalitet

Lösning med höga prestanda och hög reglerkvalitet

PN 25 sätesventiler (20/40 mm slaglängd) med valbar flödeskarakteristik; fina gradvisa steg i kVS-värden; utmärkt flödesreglering i värmekretsar för användning upp till 180 °C eller ångtryck upp till 6 bar; 0–10 V eller 3-läges styrsignal.

Länkar till mer information:

- Visad kombination: VVF52  SKD
- Annat lämpligt ställdon över 150 °C: SKB