Fjärrvärme – värmeväxlare för uppvärmning

Inledning

Värmeväxling för uppvärmning (grafik)

Typiskt för tillämpningarna är: långsamma förändringar i uppvärmningsbehov; höga driftstryck och temperaturer; viktigt med säker och tillförlitlig funktion även vid extrema förhållanden; felsäker funktion krävs; 2-vägs flänsade eller gängade ventiler; 3-lägesstyrning.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglernoggrannhet; anläggningens driftsförhållanden; flödesvolym.

Lösning med höga prestanda och hög reglerkvalitet

Lösning med höga prestanda och hög reglerkvalitet

Sätesventiler (20/40 mm slaglängd) med valbar flödeskarakteristik; fina gradvisa steg i kVS-värden; utmärkt flödesreglering i värmekretsar; VVF52 lämpliga för användning i PN 25-anläggningar upp till 180 °C med medelhöga flöden; VVF45 lämpliga för användning i PN 16-anläggningar upp till 180 °C med höga flöden för olika PN-klasser och styrsignaler.

Länkar till mer information:

- Visad kombination PN25: VVF52 SKD
- Visad kombination PN16: VVF45 SKC
- Annat lämpligt ställdon över 150 °C: SKB
- För PN 40 använd ventil VVF61

Standardkombination för låga flöden

Standardkombination för låga flöden

Gängade sätesventiler (5,5 mm slaglängd) upp till kVS 6,3 lämpliga för användning i PN 25-anläggningar upp till 130 °C med låga flöden.

Länk till mer information:

- Visad kombination: VVG55 SQS