Tappvarmvatten – blandningssystem

Inledning

Blandningssystem grafik

Typiskt för tillämpningarna är: snabb reglering är mycket viktigt (kort inställningstid); DVGW-certifiering för att uppfylla stränga hygienkrav och minska risken för legionellavirus i beredarna; hög temperaturgradient i ventilen; felsäker funktion; 0–10 V eller 3-läges styrsignal; gängade 3-vägsventiler; tryckklass PN 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglernoggrannhet; svarstid på tryckförändringar (inställningstid); typer av styrsignaler.

Snabb och exakt flödesreglering

Snabb och exakt flödesreglering

Elektromagnetiska ventiler med valbar flödeskarakteristik speciellt utformade för varmvattentillämpningar; särskilt lämpliga för system med momentana system; kort inställningstid (< 2 s), hög upplösning (1 : 1000); öppning utan inloppshopp; utmärkta för minimal reglerbar last.

Länk till mer information:

- Visad kombination: MXG461B

Kombination med hög reglerkvalitet

Kombination med hög reglerkvalitet

Sätesventiler VXG41 (20/40 mm slaglängd) med tät bypass (< 0,05 % läckage) speciellt för varmvattenkrav; valbar flödeskarakterisik; inställningstid 30–35 s; utbud med olika styrsignaler.

Länkar till mer information:

- 3-vägsventil med bypass VXG41
- Visad kombination: VXG41  SAX
- Andra lämpliga ställdon: SKD SKB