Tappvarmvatten – laddning av lagringstank

Introduktion

Laddningspump (grafik)

Typiskt för applikationer är: långsamma förändringar av värmeefterfrågan; lågt tryckfall i ventilerna; fel-på-plats vid strömavbrott; treläges styrsignal; 3-vägs flänsade eller gängade ventiler; tryckklass PN 6, 10 och 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglerkvalitet; förmåga till exakta val vad gäller stegvisa ökningar av kVS-värden; P/P-kvot (price/performance ratio); PN-tryckklass; volymflöde, stabilitet.

Kombination med hög reglerkvalitet

Kombination med hög reglerkvalitet

PN 16 sätesventiler (20/40 mm slag) med valbar flödeskarakteristik; (även 2-vägsventiler VVG41 och VVF40); små, stegvisa ökningar av kVS-värden; utmärkt flödesreglering i värmekretsar med stora volymflöden; stabil och enkel att serva; utbyggd ställdonsfunktionalitet med hjälp av tillbehör; utbud av olika PN-klasser och styrsignaler.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVG41  VVF40
- Kombination som visas gängad: VXG41  SAX
- Kombination som visas flänsad: VXF40  SAX
- Andra lämpliga ställdon: SKD SKB SKC
- För PN 6, använd ventil VXF21
- För PN 10, använd ventil VXF31

Standardkombination

Standardkombination

PN 16 sätesventiler (5,5 mm slag); (även 2-vägsventiler VVG44) god flödesreglering i värmekretsar med små till medelstora volymflöden kompakt design; utbyggd ställdonsfunktionalitet med hjälp av tillbehör; utbud för olika styrsignaler.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVG44
- Kombination som visas: VXG44  SQS