Fan coil-enheter

Inledning

Fan coil-grafik

Typiskt för tillämpningarna är: krav på enkel installation, stabil och snabbverkande reglering, tyst och underhållsfri drift; tryckklass PN 16; gängade ventiler; olika typer av ventilutformning; elmotordrivna 3-läges/0–10 V med insticksmonterade anslutningskablar som finns i olika längder och även i halogenfria versioner; kombiventiler för energieffektivitet i stora system.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglerkvalitet (ventilkarakteristik), kVS-område; PN-klass, ventilutformning, röranslutningar.

Kombination med hög reglerkvalitet

Kombination med hög reglerkvalitet

PN16 gängade ventiler med logaritmisk karakteristik och 5,5 mm slaglängd; kVS 0,25 till 6,3 m³/h, ventiler 2-vägs VVP45, 3-vägs VXP45 och 3-vägs med bypass VMP45; utvändiga gängor ISO 228-1 (plan yta) eller BS 84 (kompressionskopplingar) höga reglerprestanda; högt avstängningstryck.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVP45
- 3-vägsventil VXP45
- 3-vägsventil med bypass VMP45
- Visad kombination: V..P45  SSB

Kombiventil för höga prestanda

Kombiventil för höga prestanda

PN25 kombiventiler med linjär karakteristik, arbetsområde upp till 400 kPa och 5 mm slaglängd; typer med flödesområde 500 till 3 000 l/h; invändigt gängade anslutningar enligt ISO 7-1; precis förjustering och tillval med P/T-pluggar; utmärkta reglerprestanda; högt avstängningstryck.

Länkar till mer information:

- Visad kombination: VPI45  SSD

Baskombination

Baskombination

PN16 gängade ventiler med linjär karakteristik och 2,5 mm slaglängd, Kvs 0,25 till (2,5) 4 m³/h; ventiler 2-vägs VVP47, 3-vägs VXP47 och 3-vägs med bypass VMP47; utvändiga gängor ISO 228-1 (plan yta) eller BS 84 (kompressionskopplingar) bra reglering och högt avstängningstryck.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVP47
- 3-vägsventil VXP47
- 3-vägsventil med bypass VMP47
- Visad kombination med 2-vägsventil: V..P47  SSP
- Andra lämpliga ställdon: STP  STS