Värmegrupper

Inledning

Värmegrupper grafik

Typiskt för tillämpningarna är: långsamma förändringar i värmebehov; lågt tryckfall i ventilerna; "fail-in-place" vid strömavbrott; 3-läges styrsignal, 3-vägs flänsade eller gängade ventiler; tryckklass PN 6, 10 eller 16.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglerprestanda; förmåga till exakt val relaterat till gradvisa steg för kVS-värden; pris/prestanda, PN-tryckklass, flödesvolym.

Kombination med hög reglerkvalitet

Kombination med hög reglerkvalitet

PN16 sätesventiler (20/40 mm slaglängd) med valbar flödeskarakteristik; (även 2-vägsventiler VVG41 och VVF40); fina gradvisa steg i kVS-värden; utmärkt flödesreglering i värmekretsar med höga flöden; robusta och enkla att underhålla; utökad ställdonsfunktion med tillbehör; utbud för olika PN-klasser och styrsignaler.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventiler VVG41 VVF40
- Visad kombination gängad: VXG41 SAX
- Visad kombination flänsad: VXF40 SAX
- Andra lämpliga ställdon: SKD SKB SKC
- För PN6 använd ventil VXF21
- För PN10 använd ventiler VXF31

Standardkombination

Standardkombination

PN16 sätesventiler (5,5 mm slaglängd), (även 2-vägsventiler VVG44); bra flödesreglering i värmekretsar med låga till medelhöga flöden; kompakt utförande; utökad ställdons-funktion med tillbehör; utbud för olika styrsignaler.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVG44
- Visad kombination: VXG44 SQS
- Kombination med ventil och ställdon för låga flöden VXP45  SSC