Motortestplatser för bilindustrin

Motorer utsätts för livscykeltester där den alstrade värmen ska ledas bort. Kallt vatten tillförs till den enskilda motortestplatsen via en central kylkrets för att reglera:

  • smörjoljetemperatur

  • kylvattentemperatur

  • laddningsluftstemperatur

Eftersom det inte finns någon kylande motvind på testplatserna hålls temperaturerna konstanta med hjälp av värmeväxlare. Variationerna bör inte överstiga +/- 0,5 °C.

Motortest
Magnetventil

Magnetventilerna MVF461H är den vanligaste lösningen för motortestplatser i bilindustrin tack vare följande egenskaper:

  • Obegränsad upplösning av slaglängden och kort ställtid ger exakt temperaturreglering

  • Inget inloppshopp ger noggrann reglering av små laster

  • Perfekt linjär ventilkarakteristik ger enastående övervakning