Life science-industri

Processer i krävande industritillämpningar kräver stabil miljö. Ett fel i omgivningen kan leda till kostsamma eller farliga situationer.

De exaktaste, snabbaste och tillförlitligaste produkterna garanterar perfekt reglering av temperatur och luftfuktighet. Det gör krävande tillämpningar säkra under många års underhållsfri drift.

Renrum och läkemedel bild
Magnetventil

Magnetventiler med följande egenskaper är viktiga komponenter för att ge perfekt reglering av temperatur och luftfuktighet i respektive krets:

  • Obegränsad upplösning av slaglängd, dvs. maximal noggrannhet

  • Snabb ställtid på mindre än 2 sekunder över hela slaglängden

  • Perfekt reglering av små belastningar – utan inloppshopp

  • Magnetiskt kontinuerliga ställdon utan mekanisk kontakt och tryckkompenserande ventiler förhindrar slitage

  • Helt rostfria ventiler för användning av olika medier i ren miljö