Varmvattenberedning: stora anläggningar för att blanda vatten

Sanitetsanläggningar för duschar i hotell, stora bostads- och sportanläggningar måste klara krävande tekniska funktioner:

  • Tryckvariationer på upp till 4 bar, varierande last från 0 till 100 % inom mindre än 5 sekunder, minimering av värmeförlusterna

  • Men de måste också vara garanterat fria från legionella och uppfylla bestämmelserna för dricksvatten

Blandat vatten bild
Magnetventil

Precisa och snabbverkande magnetventiler MXG461B tillsammans med respektive givare och med Synco 210-regulatorer är idealiska tillsammans med stora plattvärmeväxlare när det gäller följande egenskaper:

  • Tillåtet tryckfall Δpmax på 6 till 10 bar tack vare tryckkompensering

  • Exakt inställning på mindre än 2 sekunder

  • DVGW-godkännande för dricksvatten