Skeppsbyggnad och marina tillämpningar

Kraven på tekniska enheter inom skeppsbyggnad och marina tillämpningar är ytterst höga:

  • Vibrationer och ändrade klimatförhållanden, korrosiv miljö och rigorösa säkerhetskrav måste beaktas.

  • Strikt reglering av luftkonditioneringen är lika viktigt för ömtålig teknisk utrustning som för passagerarna som är vana vid hög komfort.

Marina tillämpningar bild
Magnetventil

Magnetventilerna MXG461B rekommenderas för luftbehandlingsenheter och för temperaturreglering på fartyg på grund av följande egenskaper:

  • Hus och rörliga delar i brons hos tryckkompenserade ventiler

  • Kontaktfri magnetisk ställdonsprincip – utan mekaniska kontakter – för tillförlitlig drift i sträng miljö

  • Snabb och precis temperatur- och fuktreglering innebär energibesparingar och hög komfort under förhållanden som kan ändras snabbt

  • Fjäderretur i magnetiska ställdon – ventilen stängs utan att någon kraft behövs