Radiatorer

Introduktion

Radiatorer (grafik)

Typiskt för applikationer är: nödvändighet för estetisk och ergonomisk produktdesign, låg bullernivå vid drift, hydraulisk balansering av radiatorsystem; tryckklass PN 10; gängade ventiler i enlighet med EN215 med integrerad förjustering av kV-värden; olika ventilkonstruktionstyper, ställdon och tillbehör; termostathuvuden med frysskyddsläge.

De föreslagna kombinationerna varierar i: olika ventilkonstruktionstyper; enkel hydraulisk balansering av värmesystemet.

Standardkombination

Standardkombination

Standardradiatorventiler med konstruktionstyper: rak VDN1.., vinkel VEN1.. uppfyller DIN-norm eller rak VDN2.., vinkel VEN2.., motvinkel VUN2.. uppfyller NF-norm; ingång gängad på insidan RP enligt ISO 7-1; utgång gängad på utsidan R enligt ISO 7-1.

Länkar till mer information:

Tvåvägsventiler: V.N1.. V.N2..
- Visad kombination: VDN  RTN
- Andra lämpliga ställdon: STA  STS  SSA

Högprestandakombination med kombiventil

Högprestandakombination med kombiventil

Minikombiventiler med integrerad reglering för volymflödet och en tryckregulator som sökerställer automatisk hydraulisk balansering; rak VPD1.., vinkel VPE1..  uppfyller DIN-norm eller rak VPD2.., vinkel VPE2..uppfyller NF-norm; ingång gängad på insidan RP enligt ISO 7-1; utgång gängad på utsidan R enligt ISO 7-1; den automatiska flödeskontrollen under alla driftförhållanden gör att man kan undvika insatserna och kostnaderna för hydraulisk balansering; rak utformning av anläggningen utan behov av säkerhetsmarginaler.

Länkar till mer information:

- Tvåvägsventiler V.D1..  V.D2..
- Visad kombination med tvåvägsventil: VPD  RTN
- Andra lämpliga ställdon: STA  STS  SSA