Golvvärme

Introduktion

Golvvärme (grafik)

Vanliga applikationer är: långsam reaktionstid; tyst drift; flera zondistributörer med termiska ställdon för till-/från-styrning och som tillval en 3-vägs zonregleringsventil med 3-läges/0-10 V-ställdon; tryckklass PN 10; små ställdon med lägesindikator, robust konstruktion och enkla att montera.

De föreslagna tillvalen är: normalt öppen (NO) eller normalt sluten (NC) verkansriktning; typ av styrsignal.

Standard NC-kombination

Standard NC-kombination

Normalt sluten (NC) kombination (ställdon inaktiverad = ventil sluten) 2-läges eller PDM-styrsignal (pulsbreddsmodulering).

Visat alternativ: STA på distributör med M30x1,5-anslutning och SM="11,5" mm.

Länk till mer information:

- Visat ställdon: STA

Standard NO-kombination

Standard NO-kombination

Normalt öppen (NO) kombination (ställdon inaktiverad = ventil öppen). 2-läges eller PDM-styrsignal (pulsbreddsmodulering). Används normalt i värmepumpsystem, där ventilen är öppen större delen av tiden.

Visat alternativ: STP på distributör med M30x1,5-anslutning och SM="11,5" mm.

Länk till mer information:

- Visat ställdon: STP

Komfortkombination

Komfortkombination

Verkansriktning kan väljas genom att göra en lämplig elanslutning: normalt sluten (NC) eller normalt öppen (NO); modulerande (0-10 V) ställdon för bättre reglerkvalitet och energieffektivitet.

Visat alternativ: STS på distributör med M30x1,5-anslutning och SM="11,5" mm.

Länk till mer information:

- Visat ställdon: STS