VAV-enhet

Introduktion

Vav-enhet (grafik)

Typiskt för applikationer är: krav på enkel installation, stabil och snabbverkande reglering, tyst och servicefri drift; tryckklass PN 16; gängade ventiler; olika ventilkonstruktionstyper; elektromotorisk 3-läges/0...10 V med anslutningskontaktkablar tillgängliga i olika längder och även i halogenfria versioner; kombiventiler för energieffektivitet i stora system.

De föreslagna kombinationerna varierar i: reglerkvalitet (ventilkarakteristik); kVS-intervall; PN-klass, ventilkonstruktion, röranslutningar.

Kombination med hög reglerkvalitet

Kombination med hög reglerkvalitet

PN16 gängade ventiler med logaritmisk karakteristik och 5,5 mm slag; Kvs 0.25 ... 6,3 m³/h; 2-vägs VVP45, 3-vägs VXP45 och 3-vägs med bypass VMP45-ventiler; gängor på utsidan ISO 228-1 (plan yta) eller BS 84 (kompressionskopplingar); hög reglerkvalitet; högt avstängningstryck.

Länkar till mer information:

- 2-portsventil VVP45
- 3-portsventil VXP45
- 3-portsventil med bypass VMP45
- Visad kombination: V..P45 SSB

Högprestandakombination med kombiventil

Högprestandakombination med kombiventil

PN25 kombiventiler med linjär karakteristik, driftomfång upp till 400 kPa och 5 mm slag; typer med flödesintervall 500 ... 3000 l/h anslutningar gängade på insidan enligt ISO 7-1; exakt förjustering och tillval med P/T-kontakter; mycket god reglerkvalitet; högt avstängningstryck.

Länkar till mer information:

Visad kombination: VPI45  SSD

Baskombination

Baskombination

PN16 gängade ventiler med linjär karakteristik och 2,5 mm slag; Kvs 0.25 ... (2,5) 4 m³/h; 2-vägs VVP47, 3-vägs VXP47 och 3-vägs med bypass VMP47-ventiler; gängor på utsidan ISO 228-1 (plan yta) eller BS 84 (kompressionskopplingar) god reglerkvalitet och högt avstängningstryck.

Länkar till mer information:

- 2-portsventil VVP47
- 3-portsventil VXP47
- 3-portsventil med bypass VMP47
- visad kombination med 2-portsventil: V..P47 SFP
- Andra lämpliga ställdon: STP  STS