Zonkontroll

Introduktion

Zonreglering (grafik)

Typiskt för applikationer är: till-/från-reglering med felsäker funktion; enkel betjäning, men robust och tillförlitlig; enkel kabeldragning och snabb installation; tryckklass PN 16; gängade ventiler; elmotordrivet ställdon; flera olika typer av ventilkonstruktion och ventilanslutning.

De föreslagna kombinationerna varierar i: ventilstorlekar; röranslutningar.

Standardkombination med ventiler som är gängade på insidan

Standardkombination med ventiler som är gängade på insidan

Gängade ventiler i tryckklass PN 16; kVS 2 … 5 m³/h; 2-vägs VVI46, 3-vägs VXI46 gängor på insidan enligt ISO 7-1; normalt sluten (NC) kombination.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVI46
- 3-vägsventil VXI46
- Kombination som visas: VVI46  SFA
- Andra lämpliga ställdon: STA
- Vid normalt öppen (NO) drift (ställdon inaktiverad = ventil öppen), använd SFP-ställdon

Kombination med ventiler som är gängade på utsidan

Kombination med ventiler som är gängade på utsidan

Gängade ventiler i tryckklass PN16; kVS 0.25 ... (2.5) 4 m³/h; 2-vägs VVP47, 3-vägs VXP47 och 3-vägs med bypass VMP47-ventiler; gängor på utsidan ISO 228-1 (plan yta) eller BS 84 (kompressionskopplingar); normalt sluten (NC) kombination.

Länkar till mer information:

- 2-portsventil VVP47
- 3-portsventil VXP47
- 3-portsventil med bypass VMP47
- visad kombination med 3-portsventil: V..P47 SFP
- Andra lämpliga ställdon: STP
- Vid normalt öppen (NO) drift (ställdon avaktiverad ventil öppen), använd SFA-ställdon.