Egenskaper och fördelar

Översikt

Acvatix – magnetventiler

 • Precision, snabbhet och beröringsfri teknik för effektiv värme- och ventilationsreglering – inställningstid mindre än 2 sekunder och slaglängdsupplösning på minst 1:1000

 • Kostnadsbesparingar på upp till 15 % tack vare högsta reglernoggrannhet

 • Kostnadsbesparande, enkel och snabb planering och idrifttagning – magnetventiler öppnar utan inloppshopp och är därför okänsliga för överdimensionering

 • Lång livslängd utan underhåll tack vare beröringsfri magnetteknik

 • Investeringarna lönar sig på både kort och lång sikt

 • Ventiler för köldmedier – 100 % hermetiskt slutna och 100 % tätt ventilhus i rostfritt stål för alla vanliga funktioner och köldmedier inklusive ammoniak


Typiska användningsområden för gängade/flänsade 2-vägs- och 3-vägsventiler med integrerat elektromagnetiskt ställdon

 • Tilluftsreglering med eller utan kaskad

 • Snabb reglering av värmeväxlare

 • Reglering av tappvarmvatten


 • Processreglering med hög precision

 • Ventiler för köldmedier till kylsystem, reglering av kapaciteten för kylmaskiner samt reglering av luftkonditioneringskammare