Elektromagnetiska ventiler – flänsade ventiler

PN 16: standardventiler MXF461, M3P..FY

PN16 standardventil

2-/3-vägsventiler MXF461, DN 15 till DN 65, (M3P..FY  DN 80 till DN 100) med integrerat elektromagnetiskt ställdon; ventilhus: gjutjärn (GG20) och mässingssäte; valbar ventilkarakteristik: logaritmisk eller linjär; kVS upp till 130 m³/h; medietemperatur: 1 till 130 °C; 2 sekunders inställningstid; hög upplösning på slaglängd (1 : 1000)

Lämpliga för noggrann reglering av tilluftstemperatur, snabbverkande värmeväxlare och krävande processtyrning; varianter för hetolja finns.

Länk till mer information:

- 2-/3-vägsventiler MXF461 M3P..FY

PN 16: högprestandaventiler MVF461H för högtempererat vatten och ånga

PN16 högprestandaventil

Snabbverkande 2-vägsventiler MVF461H, DN 15 till DN 50, med integrerat elektromagnetiskt ställdon; ventilhus: segjärn EN-GJS-400-18-LT och säte i rostfritt stål; valbar ventilkarakteristik: logaritmisk eller linjär; kVS upp till 30 m³/h; medietemperatur: 1 till 180 °C

Perfekta för proportionell reglering med högtempererat vatten och ånga i fjärrvärmeundercentraler och värmeverk.

Länk till mer information:

- 2-vägsventil MVF461H