Elektromagnetiska ventiler – gängade ventiler

PN 16: standardventiler MXG461

PN16 standardventil

2-vägs/3-vägs MXG461-ventiler, DN 15 till DN 50, med integrerat elektromagnetiskt modulerande ställdon; ventilhus: Gjutjärn (GG20) och mässingssäte; valbar ventilkarakteristik: logaritmisk eller linjär; kVS upp till 30 m³/h; medeltemperatur: 1–130 °C; 2 sekunders positioneringstid; högupplösningsslag (1 : 1000)

Lämplig för exakt reglering av tilluftstemperaturen, snabbverkande värmeväxlare och krävande processreglering; varianter för termo-olja finns tillgängliga.

Länk till mer information:

- 2-vägs/3-vägsventil MXG461

PN 16: högprestandaventiler MXG461B för dricksvatten

PN16 högprestandaventil

2-vägs/3-vägs MXG461B-ventiler, DN 15 till DN 50, med integrerat elektromagnetiskt ställdon; ventilhus: ventilhus i brons och säte/kägla i rostfritt stål; ventilkarakteristik kan väljas: Logaritmisk eller linjär; kVS upp till 30 m³/h; medietemperatur: -20…130 °C

För processtyrning med hög precision, tappvarmvattenappplikationer, för slutna och öppna vattenledningar; DVGW-certifierad.

Länk till mer information:

- 2-vägs/3-vägsventil MXG461B