Roterande ventiler – vridspjällventiler

PN 16: standardventiler VKF41

PN16 standardventil

Vridspjällventiler VKF41, DN 40 till DN 200, för montering mellan motflänsar PN 6, PN 10, PN 16 enl ISO 7005; läckage mindre än 0,25 % av kVS-värdet; medietemperatur: –10 till 120 °C

Lämpliga som avstängningsventiler i slutna kretsar i standardtillämpningar inom värme- och ventilationsreglering, t ex sekvenskretsar i pannor och kylaggregat, för att öppna eller stänga flödet till en värmeväxlare eller till hela anläggningssektioner.

Länkar till mer information:

- Vridspjällventil av VKF41
- Lämpliga elmotordrivna ställdon: SQL..

PN 16: högprestandaventiler VKF46 med tät avstängning

PN16 högprestandaventil

Vridspjällventiler VKF46, DN 40 till DN 400, för montering mellan motflänsar PN 6, PN 10, PN 16 enl ISO 7005; DN450 till DN600 för montering mellan motflänsar PN16 enl ISO 7005; tättslutande enligt EN 12266-1, läckageklass A (luftbubbletätt) medietemperatur: –10 till 120 °C.

Ventiler VKF46TS med högt avstängningstryck skiljer sig åt när det gäller använda material och den genomgående axeln genom den tillhörande skivan.

Lämpliga som avstängningsventiler i slutna och öppna kretsar i standardtillämpningar inom värme- och ventilationsreglering, t ex sekvenskretsar i pannor, kylaggregat och kyltorn, för att öppna eller stänga flödet till en värmeväxlare eller till hela anläggningssektioner.

Länkar till mer information:

- Vridspjällventiler VKF46
- Lämpliga elmotordrivna ställdon: SQL..