Egenskaper och fördelar

Ventiler med stor slaglängd och elektrohydrauliska ställdon

För tillämpningar där stora krafter och säkerhet är av största vikt, är ventiler med stor slaglängd i kombination med elektrohydrauliska ställdon ditt förstahandsval.
För fjärrvärmetillämpningar, med sina höga krav och normalt stora anläggningar, är elektrohydrauliska ställdon oöverträffade.
Utmärkande för dem är höga ställdonskrafter, robusthet, möjlighet till fjäderretur samt en rad extrafunktioner. De elektrohydrauliska ställdonen är idealiska för reglering av primäranläggningar och för distributionskretsar med höga flöden.

 • Kraftfulla för höga flöden och differenstryck

 • Lägre kostnader tack vare robusthet och lång livslängd

 • Ökad säkerhet och förbättrad energieffektivitet

 • Idealiska för säkerhetstillämpningar med fjäderreturtider kortare än 8 sekunder

 • Skyddar mot smuts och har låg ljudnivå tack vare optimerade anslutningar

 • Metallisk tätning för temperaturer upp till 220 °C – hetolja upp till 350 °C


Ventiler med lång och kort slaglängd och elmotordrivna ställdon

Rätt kombination av ventiler och ställdon för alla typer av små och medelstora värme- och ventilationsanläggningar, vilket ger enkel planering, installation och idrifttagning.
Elmotordrivna ställdon är idealiska för de flesta standardtillämpningar när det gäller värme, ventilation och luftkonditionering.

 • Mycket bra pris/prestanda för alla typer av standard värme- och ventilationstillämpningar

 • Tillförlitlighet och lång livslängd tack vare produktsortiment med hög kvalitet och höga prestanda

 • Låg ljudnivå för högre komfort

 • Ett enda metalliskt säte

 • 3-vägsventiler kan användas som blandnings- eller växelventiler