Sätesventiler – flänsade ventiler

PN 10: Standardventiler VVF32, VXF32

Flänsade 2-vägs- (VVF32) och 3-vägsventiler (VXF32), DN 15 till DN 150, kVS-värden från 1,6 till 400 m³/h; medietemperatur: –10 till 150 °C, ventilhus: gråjärn GJL-250 och mässing-/bronskägla; Lämpliga för användning i slutna kretsar, t.ex. värmegrupper, luftbehandlingsaggregat, laddning av varmvattenberedare samt pannanläggningar.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVF32
- 3-vägsventil VXF32
- Lämpliga elektrohydrauliska ställdon: SKD SKB SKC
- Lämpligt elmotordrivet ställdon: SAX

PN 16: Standardventiler VVF42, VXF42

Flänsade 2-vägs- (VVF42) och 3-vägsventiler (VXF42), DN 15 till DN 150, kVS-värden från 1,6 till 400 m³/h; medietemperatur: –10 till 150 °C, ventilhus: gråjärn GJL-250 och mässing-/bronskägla; Lämpliga för användning i slutna kretsar, t.ex. värmegrupper, luftbehandlingsaggregat, laddning av varmvattenberedare samt pannanläggningar.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVF42
- 3-vägsventil VXF42
- Lämpliga elektrohydrauliska ställdon: SKD SKB SKC
- Lämpligt elmotordrivet ställdon: SAX

PN 16: högprestandaventiler VVF43, VXF43

PN16 högprestandaventil

VVF43 2-vägsventiler, DN 65 till DN 150, och VXF43 3-vägsventiler, DN 65 till DN 150, med flänsade anslutningar enligt ISO 7005 (för DN 15 till DN 50 använd VVF53/VXF53); ventilhus: segjärn EN-GJS-400-18-LT och kägla i rostfritt stål; logaritmisk ventilkarakteristik; kVS 50 till 400 m³/h; medietemperatur: -20…220 °

Lämpliga för användning i öppna och slutna kretsar, t.ex. luftbehandlingsaggregat, kylanläggningar, kyltorn och pannanläggningar.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVF43  
- 3-vägsventil VXF43 
- Lämpligt elektrohydrauliskt ställdon: SKC

PN 25: högprestandaventiler VVF53, VXF53

PN16 högprestandaventil

VVF53 2-vägsventiler, DN 15 till DN 150, och VXF53 3-vägsventiler, DN 15 till DN 150, med flänsade anslutningar enligt ISO 7005; ventilhus: segjärn EN-GJS-400-18-LT och kägla i rostfritt stål; logaritmisk ventilkarakteristik; kVS 0.16 till 400 m³/h; medietemperatur: -20…220 °C

Lämpliga för användning i öppna och slutna kretsar, t.ex. fjärrvärme, luftbehandlingsaggregat, kylanläggningar, kyltorn och pannanläggningar. Lämplig för användning med ånga.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVF53
- 3-vägsventil VXF53
- Lämpliga elektrohydrauliska ställdon: SKD SKB SKC
- Lämpligt elmotordrivet ställdon: SAX

PN 40: högprestandaventiler VVF61, VXF61

PN40 högprestandaventil

VVF61 2-vägs- och VXF61 3-vägsventiler, DN 15 till DN 150, med flänsade anslutningar enl ISO 7005; ventilhus: gjutstål EN-GP240GH och kägla i rostfritt stål; logaritmisk ventilkarakteristik; kVS 0,19 till 300 m³/h; medietemperatur: –25 till 220 °C (350 °C) Lämpliga för användning i öppna och slutna kretsar, t.ex. fjärrvärme.

Lämpliga för användning med ånga och hetolja.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVF61
- 3-vägsventil VXF61
- Lämpliga elektrohydrauliska ställdon: SKD SKB SKC