Sätesventiler – gängade ventiler

PN 16: standardventiler VVG44, VXG44

PN16 standardventil

2-vägs VVG44 och 3-vägs VXG44-ventiler, DN 15 till DN 40, är gängade på utsidan enligt ISO 228-1; linjär ventilkarakteristik; kVS upp till 25 m³/h; medietemperatur: 1…120 °C

Lämplig för användning i slutna kretsar, t.ex. värmegrupper, laddning i tappvarmvattenkrets och luftbehandlingsenheter.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVG44
- 3-vägsventil VXG44
- Lämpliga elmotordrivna ställdon: SQS

PN 16: högprestandaventiler VVG41, VXG41

PN16 högprestandaventil

2-vägs VVG41 och 3-vägs VXG41-ventiler, DN 15 till DN 50, är gängade på utsidan enligt ISO 228-1 och kägla i rostfritt stål; lyfthöjdsberoende ventilkarakteristik; kVS 0,63 upp till 40 m³/h; medietemperatur: -25…150 °C Lämplig för användning i öppna och slutna kretsar, t.ex. luftbehandlingsenheter, DHW-blandningskretsar.

Lämplig för användning med dricksvatten och ånga.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVG41
- 3-vägsventil VXG41
- Lämpliga elektro-hydrauliska ställdon: SKD SKB
- Lämplig elmotordrivet ställdon: SAX

PN 16: basventiler VVP45, VXP45;

PN16 basventil

2-vägs VVP45 och 3-vägs VXP45 ventiler, DN 20 till DN 40, som är gängade på utsidan enligt ISO 228-1; lyfthöjdsberoende ventilkaraktäristik; kVS upp till 25 m³/h; medietemperatur: 1…110°C

Lämplig för användning i slutna kretsar, t.ex. värmegrupper.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVP45
- 3-vägsventil VXP45
- Lämpliga elmotordrivna ställdon: SQS

PN 25: högprestandaventiler VVG55

PN25: högprestandaventil

2-vägs VVG55-ventiler, DN 15 till DN 25, som är gängade på utsidan enligt ISO 228-1; lyfthöjdsberoende ventilkaraktäristik; kVS upp till 6,3 m³/h; medietemperatur: 1…130°C

Lämplig för användning i slutna kretsar, t.ex. fjärrvärme.

Länkar till mer information:

- 2-vägsventil VVG55
- Lämplig elmotordrivna ställdon: SQS