Ventilställdon

Acvatix - ett komplett sortiment av ventilställdon

AcvatixTM ventilställdon är tillsammans med våra ventiler vidareutvecklade baserat på mångårig erfarenhet från både fält och labbmiljö. Detta garanterar rätt funktionalitet, tillförlitlighet och lång livslängd. Våra ställdon finns med olika grundkoncept anpassat för olika typer av krav och applikationer.

Våra hydrauliska ställdon ger stor ställkraft och klarar stora ventiler och höga stängningstryck, de är därmed lämpliga för tuffa applikationer som t.ex. fjärrvärme.

Våra elekromagnetiska (MagneticTM är sammansatta ställdon/ventiler) är supersnabba, extremt noggranna och passar alla "svåra" applikationer inom fjärrvärme, värme, ventilation och kyla. De är speciellt lämpliga för tappvarmvattenreglering som kräver snabba förlopp och även reglering av köldmedia. Finns även i rostfritt utförande.

Elektromotoriska ställdon är idealiska för de flesta standardtillämpningar när det gäller värme, ventilation och luftkonditionering. Det finns också en serie anpassad för mindre ventiler som ofta används i olika typer av zonreglering.

Våra termiska ställdon är speciellt anpassade för att reglera olika typer av efterbehandling, dvs zon-/rumsreglering. Här finns ett modulärt sortiment av ställdon för olika typer av styrsignal men även med olika kabellängder och typ av kabel.

Hydrauliska ställdon

Ventiler med stor slaglängd och elektrohydrauliska ställdon.

För tillämpningar där stora krafter och säkerhet är av största vikt, är ventiler med stor slaglängd i kombination med elektrohydrauliska ställdon ditt förstahandsval.

För fjärrvärmetillämpningar, med sina höga krav och normalt stora anläggningar, är elektrohydrauliska ställdon oöverträffade.

Utmärkande för dem är höga ställdonskrafter, robusthet, möjlighet till fjäderretur samt en rad extrafunktioner. De elektrohydrauliska ställdonen är idealiska för reglering av primäranläggningar och för distributionskretsar med höga flöden.

  • Kraftfulla för höga flöden och differenstryck

  • Lägre kostnader tack vare robusthet och lång livslängd

  • Ökad säkerhet och förbättrad energieffektivitet

  • Idealiska för säkerhetstillämpningar med fjäderreturtider kortare än 8 sekunder

  • Skyddar mot smuts och har låg ljudnivå tack vare optimerade anslutningar

  • Metallisk tätning för temperaturer upp till 220 °C – hetolja upp till 350 °C


Elektromagnetiska ventiler/ställdon (sammansatta)

Magneticventiler – lång livslängd och mångsidighet för aktiv energibesparing.

Acvatix™-magneticventiler är precisa, snabba och anpassar sig efter regulatorns börvärden på bråkdelen av en sekund. De kan användas i en mängd olika tillämpningar, som ventilation, kylning, fjärrvärme, tappvarmvatten och högprecisionsreglering för industriell värme och ventilation. Tryckkompenserade ventiler möjliggör stora tryckskillnader och den kontaktfria magneticteknologin garanterar lång underhållsfri livslängd.
Noggrannheten, snabbheten och livslängden ger energibesparingar på upp till 15 % och därför betalar sig investeringar i steglösa Acvatix™-magneticventiler snabbt.


Elektromotoriska ställdon

Här finns modeller som passar till våra ventiler med lång (20mm) och kort slaglängd (5.5mm).

Rätt kombination av ventiler och ställdon för alla typer av små och medelstora värme- och ventilationsanläggningar, ger enkel planering, installation och idrifttagning.
Elektromotoriska ställdon är idealiska för de flesta standardtillämpningar när det gäller värme, ventilation och luftkonditionering.
Tillförlitlighet och lång livslängd tack vare ett gemensamt utvecklat produktsortiment (ventiler och ställdon) med hög kvalitet och höga prestanda.


Termiska ställdon

Våra (nya) termiska ställdon och vårt omfattande sortiment av adaptrar säkerställer en perfekt ventil-/ställdonskombination för olika typer av efterbehandlingsapplikationer.
Detta är energieffektivt och skapar ett stabilt och komfortabelt klimat i rummet, vilket också gör det enkelt att ersätta befintliga äldre ställdon oavsett fabrikat på ventilen.
Montaget är enkelt och konceptet medger valfri position på ställdonet med bibehållen IP-klassning.