Energieffektivitet

G120P – ökar effektiviteten, sänker kostnaderna

Energy efficiency visual

De stora kraven som ställs på moderna värme-, ventilations- och luftbehandlingsanläggningar är maximal rumskomfort och minimal energianvändning.
 

Värme- och luftbehandlingsanläggningar är dimensionerade för maximal belastning. 85% av tiden är dock det verkliga behovet lägre än den totala kapaciteten. Det är här som frekvensomriktaren visar sig vara mycket värdefull. Den säkerställer att driften av pumpar och fläktar alltid är anpassad till det aktuella behovet. Resultatet är att energianvändningen reduceras med upp till 60%, vilket i sin tur leder till betydligt lägre driftskostnader.
 

G120P ger förutsättningarna för att uppnå energiklass A enligt EN 15232 och bidrar stort till högsta energieffektivitet genom hela processkedjan. ECO-drift, till exempel, anpassar automatiskt motorns effekt till belastningen. Om motorn körs med nätfrekvens under en förinställd tidsperiod, kommer G120P att växla till bypass-drift och stängas av. När motorn behöver köras med ett värde som understiger nätfrekvensen, startar frekvensomriktaren automatiskt igen. Denna intelligenta styrning hjälper dig att ytterligare minska energianvändningen och förlänga enheternas livslängd. Dessutom används en teknologi för låga harmoniska övertoner (Low Harmonic Technology) som har en verklig effektfaktor nära 1, vilket reducerar den skenbara effekten till ett minimum.
  

Allt detta bidrar till att minska dina elräkningar år efter år.

Sammanfattning

  • Betydligt minskad energianvändning tack vare behovs-, bypass- och timerfunktioner.

  • G120P uppnår energiklass A och bidrar starkt till minskad energianvändning.

  • Reducerade harmoniska övertoner tack vare Low Harmonic Technology.

Mer information om energiklasser och EN 15232