Behovsstyrda fläktar

Demand-controlled ventilation with G120P variable speed drive

Frekvensoriktare G120P hjälper dig att spara kostnader och optimera säkerheten i ventilationsanläggningar. G120P garanterar att till- och frånluftsfläktarna behovsstyrs korrekt.

Högre säkerhet och effektivitet

Som standard kan G120P upptäcka en mängd olika händelser, som:

  • Trasig kilrem

  • Igensatt fläkt

  • Överbelastad motor

  • Utslitna lager

G120P övervakar kontinuerligt de viktigaste parametrarna som strömförbrukning och hastighet och varnar användaren om luftflödet avbryts. Ingen kilremsövervakning behövs. När efterfrågan är låg träder det intelligenta viloläget in, vilket minskar energiförbrukning och slitage. Sist men inte minst har G120P även en automatisk omstartfunktion som aktiveras vid eventuella störningar eller strömavbrott.