Behovsstyrda pumpar

Med en aktiv och intelligent styrning stöder frekvensomriktaren G120P en optimal drift anpassad till behoven hos pumpinstallationer, vilket ger trygghet och minskar driftkostnaderna.

Demand-controlled pumps

Intelligenta funktioner för ökad säkerhet

Som standard kan G120P upptäcka en mängd olika händelser, som till exempel när:

  • En pump är blockerad eller körs torr

  • En motor is överbelastad

  • Rör har spruckit eller läcker

  • En pump körs utanför sin pumpkarakteristik

I alla dessa potentiellt farliga situationer skyddar G120P din anläggning - antingen genom att utlösa larm, minska motorns varvtal, stänga av pumpen helt eller utför en programmerad åtgärd. Och när pumpen inte behöver vara igång kan det intelligenta viloläget förhindra onödigt slitage och spara ännu mer energi.